Classic Tournament 2019

Overall Low Gross Winner     Gina Loree
Overall Low Net Winner         Darlene Goodhope
Flight #1
1st Low Gross                             Janice Martin
1st Low Net                                 Bev Boersma
2nd Low Gross                           Jo-Ann Pethybridge
2nd Low Net                               Cheryl Doucet
Flight #2
1st Low Gross                             Jean Johnston
1st Low Net                                 Margaret Li
2nd Low Gross                           Cheryl Wall
2nd Low Net                               Meril Singer
Flight #3
1st Low Gross                             Mary Anne Wilkinson
1st Low Net                                 Tania Topolynski
2nd Low Gross                           Mary Lou Fitzgerald
2nd Low Net                               Alice Feist
Flight #4
1st Low Gross                             Kathy Borden
1st Low Net                                 Kay Willekes
2nd Low Gross                            Jane Thiell
2nd Low Net                               Patti Bissette
Proximity Prizes
Long Drive 0-20 handicap hole #8         Gina Loree
Long Drive 21-29 handicap hole #11    Mary Anne Wilkinson
Long Drive 30-40 handicap hole #15    Beth Cook
Longest Putt hole #13                             Janice Martin
Toonie Pot #4                                            Jo-Ann Pethybridge